Prispevek za zdravstveno prilogo SLOVENSKIH NOVIC.