Gostja v Oddaji Svetovalni servis, na RASLO 1, ob 7.30-8.30.