Nezvestoba

knjiga-nezvestoba-veronika-seles-Sem avtorica prve knjige o nezvestobi v Sloveniji z istoimenskim naslovom »NEZVESTOBA«, v kateri podrobno opisujem tipe nezvestobe, vzroke zanjo, njene posledice in pot zdravljenja (individualno/medpartnersko).

Knjiga je namenjena tako nezvestim, prevaranim in tretjim osebam v odnosu, kot tudi osebam, ki želijo nezvestobo v svojem odnosu oz. zakonu preprečiti.

ZAPOMNITE SI:
Raziskave kažejo, da je pridobitev terapevtske pomoči po razkritju medpartnerske nezvestobe najboljši napovednik za uspešno okrevanje.

 

Odkritje afere je največji dogodek v zakonski oziroma partnerski zgodovini. Označuje konec starega zakona oziroma odnosa. Popolnoma spremeni vse – domneve, vzorce obnašanja, vrednote in prepričanja. Na tej stopnji bolečine in krize je mogoča globoka sprememba – dopolnitev razvojnih stadijev, sprememba nefunkcionalnih komunikacijskih vzorcev in razrešitev drugih problematičnih tem oziroma vprašanj.

Drugo vprašanje pa je, kako bo afera dejansko uporabljena? Ali bo afera osnova za surovo končanje odnosa? Bo uporabljena kot obsesija in kazen za nadaljna leta ali pa za čustveno izklopitev? Ali bo uporabljena za razrešitev starih nefunkcionalnih tem oziroma vprašanj?

Knjigo lahko naročite na spletni strani  www.didakta.si