Individualna psihoterapija

psihoterapija-individualna

Na individualno terapijo pride posameznik sam in je namenjena predvsem osebam, ki so se znašle v stiskah, kot je nezvestoba, razveza ali želja po razvezi, smrt v družini, osamljenost, brezposelnost, samomor, depresija in drugih psihičnih težavah in ne vedo kako naprej. Namenjena je predvsem izboljšanju kvalitete življenja in medosebnih odnosov, torej osebnostni rasti.

Posameznik na podlagi podobnih afektov, ki mu jih drugi prebuja ali pa se ob drugem prebujajo v njem, začne dojemati drugega kot nekoga iz preteklosti, na osnovi nezavednega spomina na minule dogodke, prežete z najrazličnejšimi afekti, ki ga je v njegovi psihični strukturi globoko zaznamoval.

Posameznik bo torej te notranjepsihične podobe, ki so nastale na osnovi relacij s pomembnimi drugimi, skupaj z afekti, ki so bili prebujeni na novo, vedno znova doživljal ali obnavljal oziroma iskal ali sprovociral v vseh poznejših odnosih. Lahko rečemo, da posameznik določene notranjepsihične podobe na novo in kompulzivno ustvarja ter jih projicira v druge in to v popolnoma drugačnih situacijah in z drugačnimi ljudmi, ne da bi zares vedel, zakaj in kako, ter tako posameznikom iz sedanjosti pripisuje karakteristike in afekte notranjepsihičnih podob pomembnih drugih, ki so se vcepile v njegov notranjepsihični svet odnosov, vse to pa z namenom, da bi tokrat doživel nekaj novega, drugačnega in sprejemljivejšega. Ob tem je za posameznika ključno, da se sooči in v prvi vrsti odkrije temeljno v svojem dojemanju sedanjosti, ki je v marsičem drugačna od preteklosti, le da gre za zelo podobne afekte, ki pa so še vedno tako zelo močni, da jih posameznik dojema, kot da so del sedanjosti.

Tu relacijska družinska terapija odkriva predvsem vpliv zgodnjih odnosov in podob oziroma notranjepsihičnih podob (starševskih in drugih pomembnih oseb), ki so oblikovale odnose v posameznikovi mladosti, ki se spet prebudijo prek mehanizma projekcijsko-introjekcijske identifikacije, mehanizma, ki ga relacijska družinska terapija razume kot obrambo pred bolečimi občutji zavrženosti, odvečnosti in zgraditi nov sistem.