Odgovarjam na vprašanja preko telefona v okviru revije VIVA.