- Članek v reviji ANJA.
- Članek v časopisu UTRIP.