Vodenje delavnice v okviru Face Force & Savina A. Ritter – Nova šola hujšanja, na temo: Kako obvladati čustva – psihološki trening

  • graditev pozitivne samopodobe
  • kako skozi krizo, kadar je hrana čustveno mašilo.