Psihoterapija

psihoterapija

V proces psihoterapije se lahko vključi družina (družinska psihoterapija), par (partnerska psihoterapija) ali posameznik (individualna psihoterapija). Ne glede na to, kdo se dejansko vključi v proces terapije, se na terapiji naslavlja vse pomembne intimne odnose, v katere je posameznik vpet. Najpogosteje so to odnosi med zakonci oziroma partnerji ter med otroki in starši. Pomembni pa so tudi vsi drugi dolgotrajni odnosi, ki presegajo ta tradicionalni družinski okvir in pomenijo posamezniku pomemben vir podpore.

ALI STE VEDELI:
Glede na dosedanje raziskave so, po podatkih terapevtov, izvenzakonska razmerja najbolj uničujoči dejavnik za obstoječo zvezo. Močnejša naj bi bila le fizična zloraba.

Težave, zaradi katerih pridemo na terapijo:

• nezvestoba,
• zakonski oziroma partnerski problemi,
• problemi med otroki in starši,
• individualni psihični problemi,
• zlorabe in druge oblike nasilja,
• odvisnosti,
• motnje hranjenja,
• depresija, tesnoba,
• težave z identiteto in samopodobo,
• učne težave,
• vedenjske motnje ipd.